Politici de confidențialitate

Politica I.V. Future privind prelucrarea datelor cu carcacter personal

Respectarea vieții tale private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor tale cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă. Suntem conștienți de importanța păstrării confidențialității, integrității și securității datelor tale cu caracter personal ("Date cu Caracter Personal") și am redactat această politică de confidențialitate („Politică de Confidențialitate”) pentru a explica modul în care Datele tale cu Caracter Personal sunt colectate, stocate, utilizate și dezvăluite de către I.V. FUTURE S.R.L., cu sediul în Strada Portului, nr. 7, camera 17, scara A, etaj 1, Galați, jud. Galați, cod de identificare fiscală (CIF) RO 34785250, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J17/1942/2018 ("I.V. FUTURE", "noi"), în calitate de operator, în legătură cu accesul la și utilizarea website-ului disponibil la adresa URL www.ivfuture.ro („Site-ul”).

 1. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE PRELUCRĂRII ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

  1. Date de navigare pe Site

   Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea Site-ului obțin, în mod general, unele Date cu Caracter Personal, a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

   Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor. Aceste informații includ adresele IP, ora solicitării, metoda folosită pentru a trimite cererea la server, mărimea fișierului obținut în răspuns, precum și alți parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.

   În măsura în care aceste informații duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici de Confidențialitate devin aplicabile.


   Scopul prelucrării Temeiul de prelucrare
   Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea Site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia.
   • Interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea Site-ului nostru și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Site-ului nostru (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);
   • Îndeplinirea îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre (art. 6 alin. 1, lit. c RGPD).
  2. Contactarea I.V. Future de către tine

   Ai posibilitatea de a ne contacta în diferite moduri: prin e-mail, sau prin formular de contact. În acest caz, vom prelucra următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, e-mail, telefon și orice alte informații pe care le furnizezi de bunăvoie în momentul în care ne contactezi.


   Scopul prelucrării Temeiul de prelucrare
   În această situație, vom folosi Datele tale cu Caracter Personal doar pentru a te contacta în legătura cu oferta solicitată sau în legătură cu soluționarea problemei indicate.
   • Executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea ta înainte de încheierea unui contract. (art. 6 alin. 1, lit. b RGPD);
   • Interesul nostru legitim de a asigura comunicarea cu clienții noștri și de a asigura suportul necesar utilizării Site-ului (art. 6 alin. 1, lit. f RGPD);
  3. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

   Poți refuza să furnizezi anumite Date cu Caracter Personal (indicate mai sus) dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu poți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică de Confidențialitate.

 2. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Datele tale cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra ta sau să te afecteze într-o măsură semnificativă.

 3. DURATA DE PRELUCRARE

  Ca regulă, vom prelucra Datele tale cu Caracter Personal pe durata necesară soluționării solicitării.

  În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

  De asemenea, am putea păstra Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai îndelungate de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a raporturilor tale cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă apreciem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de Prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal.

 4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari:

  • parteneri contractuali;
  • subcontractanți;
  • companii ce oferă servicii de tip curierat;
  • companii ce oferă servicii IT;
  • furnizori de produse software sau hardware;
  • companii de marketing;
  • autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

  Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Zona Economică Europeană. În cazul în care destinatarii sunt situați în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, precum certificatul Privacy Shield sau clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Poți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice solicitare în acest sens, te rugăm să ne contactezi la datele de contact menționate mai jos.

 5. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Securitatea Datelor tale cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele tale cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja Datele cu Caracter Personal, precum limitarea accesului la Datele cu caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal.

 6. DREPTURILE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. Drepturile tale

   În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiezi de următoarele drepturi:

   Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele tale cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii Datelor cu Caracter Personal, perioada pentru care Datele cu Caracter Personal sunt păstrate, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor tale, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, de unde am obținut Datele cu Caracter Personal.

   Dreptul la rectificare: Ai posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele tale cu Caracter Personal.

   Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, ai posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii) ai retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dai curs unui drept legal de a te opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării tale de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există alte și circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal.

   Restricționarea prelucrării: Poți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal în următoarele situații: (i) în cazul în care contești corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii) în cazul în care prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le soliciți pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care te-ai opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i) avem consimțământul tău; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

   Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului tău sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, ai dreptul ca Datele tale cu Caracter Personal să îți fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

   Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, ai dreptul de a te opune prelucrării Datelor tale cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, I.V. Future este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

   Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele tale cu Caracter Personal în temeiul consimțământului tău, poți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

   Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: În anumite circumstanțe ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi; (ii) este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile tale; (iii) are la bază consimțământul tău explicit.

   Dreptul de a te adresa autorității de supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea Datelor tale cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

  2. Exercitarea drepturilor tale

   Pentru a afla mai multe despre modul în care poți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail contact@ivfuture.ro.

   Verificarea identității: Acordăm cea mai mare atenție confidențialității tuturor Datelor cu Caracter Personal și ne rezervăm dreptul de a îți verifica identitatea în cazul în care faci o cerere cu privire la Datele cu Caracter Personal.

   Taxe: Ca regulă, poți exercita drepturile tale în mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazul în care cererile tale sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

   Timp de răspuns: Depunem tot efortul pentru a răspunde solicitărilor tale în cel mult o lună de la primirea solicitării. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, caz în care te vom informa cu privire la orice astfel de prelungire și cu privire la motivele întârzierii.

 7. CONTACT

  Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la implementarea acesteia, ne poți contacta la contact@ivfuture.ro.